Geluk voor kinderen | recensie

← Terug naar overzicht -

Gelukkig nieuwjaar! Makkelijk gezegd, maar gelukkig worden, hoe doe je dat eigenlijk? Het boek ‘Geluk voor kinderen’ van geluksexpert Leo Bormans is een goede start om daar met kinderen over na te denken. In tien voorleesverhalen over bijzondere vogels worden tien sleutels naar geluk besproken. 

Onderzoek

De schrijver Leo Bormans deed jarenlang onderzoek naar positieve psychologie, duurzame relaties en geluk. Hij ontwaarde tien ingrediënten van geluk. In elk van de voorleesverhalen staat één van deze ingrediënten centraal.

Opzet van het boek

Elk hoofdstuk sluit af met vragen om na het voorlezen inhoudelijk na te praten over het verhaal. Vervolgens koppelt de schrijver de inhoud van het verhaal aan je eigen leven en doen en laten. Hij licht ook steeds de geluksleutel die in het verhaal centraal stond toe. De (geluks)vogels in de verhalen zijn bestaande vogels maar geen alledaagse vogels. In een klein kader wordt steeds wat over deze vogels verteld. Tenslotte is er ook nog een doe-opdracht die aansluit bij het verhaal en het thema. Deze opdrachten zijn niet heel origineel of bijzonder.

Filosoferen over geluk

De benadering van het onderwerp geluk is niet perse een filosofische benadering. Dat wordt overigens ook niet beweerd. Er wordt gesproken over waarden die in de positieve psychologie gevonden zijn. Er zijn wel veel overeenkomsten met filosofische denkbeelden over geluk. Geluk is absoluut een onderwerp waar filosofen over nadenken en waar je dus met kinderen over kunt filosoferen. Dit boek kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Voorbeeld

Een van de tien sleutels voor geluk is bijvoorbeeld ‘delen en iets doen voor andere mensen’.  Deze sleutel komt terug in het verhaal over Hokko die een klein broertje krijgt. Hij heeft zelf best honger maar toch geeft hij het mugje dat hij van zijn vader krijgt aan zijn jongste broertje. Het geeft hem een goed gevoel en hij wordt er gelukkiger van. In de toelichting staat uitgelegd dat delen en iets doen voor anderen niet perse geld hoeft te kosten. Iets doen voor een ander kan ook gratis zijn. Het kan je hoe dan ook veel opleveren. Als weetje over de hokko leer je dat hij eieren zo groot als een kokosnoot legt. Bij de doe-opdrachten staat dat je eieren kunt gaan beschilderen en dat je deze week iets weg kan geven. Volgens ditzelfde stramien zijn er dus nog negen verhalen.

Gesprekken over geluk:

Titelinformatie

Geluk voor kinderen
Leo Bormans
isbn 0789401421812
Uitgeverij Lannoo

Deel deze pagina

Geplaatst op 12 januari 2017