Boeken om te leren filosoferen | recensies


Gelukkig verschijnen er steeds vaker boeken die je kunnen helpen om filosofische gesprekken met kinderen te leren voeren. De belangrijkste bespreken we in deze rubriek.

Het filosofisch gesprek – de basis | recensie

Cover van Het filosofisch gesprekIn het boek ‘Het filosofisch gesprek – de basis’ stelt schrijver Kristof van Rossem dat filosoferen lijkt op musiceren. Daarmee zegt hij dat het leiden van een filosofisch gesprek meer is dan wat trucjes en vraagtechnieken leren. Als je noten kunt lezen en de juiste toetsen aan kunt slaan op de piano ben je immers ook nog geen virtuoze pianist. Daarvoor moet je veel oefenen en een muzikaal gevoel ontwikkelen. Iets soortgelijks geldt voor een filosofisch gespreksleider. Lees meer

Geplaatst op 18 juni 2020

Twintig denkgereedschappen van Philip Cam | recensie

De cover van Twintig denkgereedschappenDoor veel kinderfilosofen wordt Twintig Denkgereedschappen van Philip Cam als een standaardwerk gezien. Een mening die ik onderschrijf. Tot voor kort was dit boek alleen in het Engels verkrijgbaar maar uitgeverij Levendig heeft een vertaling uitgebracht. Hiermee is het boek breder toegankelijk geworden voor iedereen die serieus met filosoferen aan de slag wil. Lees meer

Geplaatst op 7 mei 2020

Leukere relaties door goede vragen te stellen

Filosofische gids voor het stellen van goede vragenWe voeren allerlei soorten gesprekken met collega’s, kinderen, vrienden en geliefden. We wisselen verhalen uit en vertellen over onze ervaringen. Vaak is dat gezellig. Maar zou het niet mooi zijn als je door die gesprekken elkaar ook beter leert kennen en begrijpen?

Dat je bij die gesprekken niet altijd maar vervalt in het geven van adviezen of het zo snel mogelijk kunnen delen van jouw ervaring? Dat je in plaats daarvan dieper ingaat op wat de ander vertelt. Heel eenvoudig door het stellen van goede vragen.

Praktisch filosoof Elke Wiss denkt dat de wereld een beetje beter zal worden als we elkaar vaker goede vragen stellen. Want, zo stelt zij: een goede vraag zet dingen in beweging terwijl een antwoord het denken stopt. Lees meer

Geplaatst op 11 april 2020

Denkstappen – filosoferen leren in 18 stappen | recensie

Cover van het boek denkstappenVeel leerkrachten willen wel graag zelf filosoferen met hun klas maar missen een houvast of methode. Het boek ‘Denkstappen – filosoferen leren in 18 stappen’ van Nanda van Bodegraven kan deze houvast geven aan zowel de leerkracht als de kinderen. Het boek gaat ervan uit dat je voor een goed filosofisch gesprek bepaalde vaardigheden nodig hebt rondom spreken, luisteren en denken. Deze vaardigheden worden in het boek benoemd, toegelicht en geoefend. Samen vormen zij 18 praktische lessen om te leren filosoferen. Lees meer

Geplaatst op 5 december 2019

Onderweg stilstaan | recensie

Het boek ‘Onderweg stilstaan’ draagt als ondertitel ‘filosoferen met kinderen en jongeren’. Er worden 33 anekdotes in beschreven die je kunt gebruiken als start van een filosofisch gesprek. Daarnaast bevat het boek 11 schilderijen waarover je kunt filosoferen. Een recensie… Lees meer

Geplaatst op 4 mei 2018

Filosofie van de kinderjaren | recensie

cover-filosofie-van-de-kinderjarenIn ‘Filosofie van de kinderjaren’ houdt Matthews een interessant en verrassend pleidooi om het kind serieuzer te nemen dan over het algemeen gedaan wordt. In elk hoofdstuk zet hij kanttekeningen bij algemeen geaccepteerde ideeën over kinderen. Zo wordt de ontwikkelingstheorie van Piaget met een kritisch en filosofisch oog ter discussie gesteld net als de fases van de morele ontwikkeling uit Kohlbergs theorie. Lees meer

Geplaatst op 12 november 2016

Wat betekent het allemaal? | recensie

Leuke kennismaking met filosofie om te gaan filosoferen met kinderen.Als je gaat filosoferen met kinderen is het wenselijk dat je basiskennis van filosofie hebt. Daarvoor hoef je geen academische boeken door te nemen. Regelmatig verschijnen er laagdrempelige overzichtsboeken, zoals ‘Wat betekent het allemaal?’ van Thomas Nagel.

In dit boek worden negen thema’s behandeld waarover de belangrijkste filosofische theorieën uiteen worden gezet. O.a. het lichaam-geest probleem, de betekenis van woorden, de vrije wil en rechtvaardigheid. Het boek is bedoeld voor lezers die willen kennis maken met filosofie. Lees meer

Geplaatst op 2 maart 2016

Peinzen | recensie

De cover van het boek Peinzen; om te filosoferen met kinderenVoor mensen die wat ervaring hebben met filosoferen met kinderen en dit vaker willen doen is het boek Peinzen er een dat zeker in je kast moet staan. Niet als kennismaking met, maar wel ter inspiratie van je filosofielessen.

De theoretische inleiding is enigszins fragmentarisch. Het lijkt alsof uit een uitgebreidere tekst de belangrijkste punten zijn geknipt en vervolgens niet meer aan elkaar zijn gepraat. Daarom leest het wat opsommerig, maar inhoudelijk staan er wel de belangrijkste zaken in die je moet weten als je gaat beginnen met filosoferen. Lees meer

Geplaatst op 22 januari 2016

Ik zag twee beren filosoferen | recensie

De cover van Ik zag twee beren filosoferenAls je regelmatig filosofeert met kinderen mag het boek ‘Ik zag twee beren filosoferen’ van Sabine Wassenburg en Maaike Merkens Bekkers niet in je boekenkast ontbreken. Het staat vol lesideeën en is daarom zeer geschikt om regelmatig een les uit te zoeken en al dan niet aan te vullen met je eigen ideeën. Lees meer

Geplaatst op 30 november 2015

Ik zag twee apen wetenschapen | recensie

Cover Ik zag twee apen wetenschapenIk zag twee apen wetenschapen van Maaike Merckens Bekkers en Sabine Wassenberg wil jongeren leren kritisch naar wetenschap te kijken. Waarheden zijn vaak nog niet zeker. Inzichten veranderen. Het is nog niet zo lang geleden dat men dacht dat de aarde plat was. Er zijn ook nog steeds vragen. Of het universum een einde heeft en hoe dat eruit ziet bijvoorbeeld. Dat roept vragen op als ‘hoe kunnen we zeker weten dat iets waar is?’ en ‘zullen we ooit alles zeker weten?’. Lees meer

Geplaatst op 17 november 2015

Filosoferen aan de keukentafel | recensie

Cover Filosoferen aan de keukentafelFilosoferen aan de keukentafel bevat tips hoe je met je puber in gesprek kunt gaan door te gaan filosoferen. Het kan voor veel ouders verfrissend zijn eens op een andere manier in gesprek te gaan, een zeer gelijkwaardige manier. Het voordeel is dat het kind zich serieus genomen voelt omdat zijn mening er toe doet. Lees meer

Geplaatst op 17 oktober 2015