Praattoppers: spelenderwijs de gespreksvaardigheden ontwikkelen

Met de Praattoppers kun je de gespreksvaardigheden van kinderen verbeteren.Mensen vinden het vaak lastig om met elkaar te praten, vooral als ze van mening verschillen. Goede gespreksvaardigheden maken het verschil tussen een vervelende, harde discussie en een prettige dialoog.

Met Praattoppers leren kinderen op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Ze leren naar elkaar te luisteren, vragen aan elkaar te stellen, te redeneren en zich in een ander te verplaatsen.

Sien van De Queeste: “Een kaartenset die ik trouwens alle scholen aanraad! Mooie opgebouwde volgorde van afspraken/tips, fijne opdrachten om ze in te oefenen en heel nuttig om kinderen te leren hoe je overleg pleegt in een groep.”

Er zijn 26 Praattoppers. Een Praattopper is een complimentkaart met daarop een gewenste gespreksvaardigheid. Bij elk van de 26 Praattoppers wordt een activiteit gegeven om de vaardigheid te oefenen of illustreren.

 

Zo draag je bij aan:

  • een betere groepssfeer
  • fijnere communicatie tussen de kinderen
  • en burgerschapsvorming

Voor iedereen die met groepen kinderen (vanaf circa 8 jaar) werkt.

Bevat:

  • 26 complimentkaarten
  • Een activiteitenwijzer
  • Tip- en Topmagneten

Waarom de gespreksvaardigheden verbeteren?

Ik kom al jaren als filosofiejuf op scholen en voer met kinderen van alle leeftijden filosofische kringgesprekken. Het valt niet altijd mee om kinderen dan rustig met elkaar te laten praten. Zo was er op een gegeven moment een jongen die tijdens zo’n kringgesprek voortdurend door iedereen heen schreeuwde en hij gaf ongenuanceerd kritiek op de bijdrages van anderen. Toen ik hem vroeg waarom hij dat deed, zei hij: ‘Dat hoort zo, dat zie je op tv ook.’

Toen realiseerde ik me dat kinderen inderdaad niet altijd en overal het goede voorbeeld krijgen van hoe je op een goede manier met elkaar in gesprek kunt gaan. Het is geen onwil, kinderen weten vaak gewoon niet hoe het moet. Ik besloot de gespreksvaardigheden voortaan actief en op een positieve manier te gaan coachen. Niet alleen corrigeren maar vooral vertellen hoe het beter kan. Niet alleen met een opgeheven vinger maar ook door middel van spel. Dit resulteerde in 26 Praattoppers die elk met een spel of activiteit kunnen worden geoefend of geïllustreerd. Zoals alle producten van Filosovaardig kwam de ontwikkeling van het product tot stand in de praktijk. De kinderen op de twee scholen waar ik het concept van de Praattoppers testte reageerden enthousiast en vroegen al snel zelf om de Tip en de Top.”

 width=  Met tips en tops kun je de gespreksvaardigheden van kinderen verbeteren.

Burgerschapsvorming

Kinderen leren met de Praattoppers op een positieve manier met humor, spelletjes en complimenten hoe je met elkaar in dialoog kunt gaan. Zo kunnen ze door samen te praten en na te denken tot hun eigen ideeën over diverse thema’s en waarden en normen komen. De Praattoppers zijn daarom onmisbaar bij burgerschapsvorming op school.

Filosoferen als vak op het rapport

Met de Praattoppers heb je ook een middel in handen om in het rapport feedback op het vak filosoferen te geven. Je kunt met de hulp van de complimentkaarten concreet aangeven wat goed gaat en wat leerpunten zijn. Met de gratis bijbehorende registratiekaarten kun je makkelijk bijhouden welk kind wat goed doet. Hierdoor kun je als het tijd is om het rapport te schrijven relatief snel een beoordeling op papier zetten. Lees hier meer over filosoferen op het rapport.

Recensies

In deze video zie je hoe je ze kunt gebruiken:

Praattoppers komen uit de productlijn van Filosovaardig

Productlijn FilosovaardigPraatprikkels, 50 filosofische vragen voor kinderen, bekroond met de Berrie Heesen Prijs 2012. Vertaald in het Japans, Engels en Duits.

Praatplaatjes, om te filosoferen met kleuters en alle andere mensen.

Praattoppers, om gespreksvaardigheden te leren.

Denkdobbelen, 28 denk- en taalspellen in één.

Kan niet bestaat niet, verhalen en gedichten om mee te filosoferen, met uitgebreide praattips.